Tekst

Skolestart og indskrivning
Velkommen til Sofielundskolen:
At begynde i skole er en ny og vigtig periode i jeres barns liv, og vi håber derfor, at se jer her på skolen og byde jer velkommen.

Vi holder åbent hus vedr. skoleindskrivning fredag den 21. november 2014 kl. 16.00-18.00 på begge afdelinger.
Se yderligere information under fanebladet information

Første skoledag er mandag den 10. august 2015, hvor alle forældre opfordres til at være med, hvis det er muligt.

Information vedr. web-indskrivning (husk at have dit NEM-id ved hånden) WEB-indskrivningen er åben i perioden 1. oktober 2014 - 15. januar 2015:
http://holbaek.dk/borger/boern-og-unge/skoler/skolestart/

Folder "Vi byder nye forældre og børn velkommen i Folkeskolen"   http://issuu.com/holbaekkommune/docs/skolestart_og_indskrivning_2015_net/1

Datoer for alle skolestartsarrangementer i Holbæk Kommune
http://holbaek.dk/media/1931504/Indskrivningsarrangementer-til-skolestart-2015.pdf

Velkommen til Sofielundskolen

Skolen har i alt ca. 1280 elever – fordelt på 2 afdelinger: Afd. Bjergmarken 0-9. kl og afd. Østre 0.-6.kl.

SFO'en er også fordelt på de 2 afdelinger.
 
Sofielundskolens ambition:

  • På Sofielundskolen arbejder vi for og med eleverne og deres forældre for at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser for alle skolens elever.
  • Sofielundskolen er en inkluderende skole, hvor alle elever oplever sig som en del af fællesskabet.
  • Sofielundskolens mål er kontinuerligt at forøge elevernes faglige udbytte af undervisningen.

I praksis betyder det, at det er de voksnes (forældres og medarbejderes) fælles ansvar, at:

Eleverne oplever sig trygge, respekterede og afholdte.
Eleverne oplever, at lærere og forældre har fokus på det faglige indhold og udtrykker høje forventninger til deres indsats og formåen.
Eleverne udfordres både fagligt og socialt på et niveau, der svarer til den enkeltes forudsætninger.
Eleverne har kendskab til Sofielundskolens krav, forventninger og rutiner, og de skal føle sig i stand til at leve op til disse.

For at fremme vores ambition arbejder vi med den anerkendende metode.

I praksis betyder det, at:

Elever, forældre og medarbejdere benytter en god omgangstone, hvor vi indbyrdes udviser respekt og anerkendelse og taler positivt og ordentligt til og om hinanden.

Både elever, forældre og skolens personale er forpligtet til at reagere, hvis en elev ikke trives. Årsagen afdækkes og afhængig af graden af mistrivsel iværksættes de nødvendige initiativer.

Link til ambitioner og principper:http://sofielundskolen.skoleporten.dk/sp/file/bb441059-9e1b-45a4-a6d8-14d2e8149bf4

Den nye skolebestyrelse pr. 1/8-2014

Den nye skolebestyrelse pr. 1/8-2014 består af følgende medlemmer:
Skoleleder Jørgen Schandorff  - ledelsesrepræsentant
Daglig leder Henrik Hansen - ledelsesrepræsentant
Henrik Katkjær - forældrerepræsentant
Jørgen Christiansen - forældrerepræsentant
Kim Manlio Acunto Nihøj - forældrerepresentant
Kristian Frydkjær - forældrerepræsentant
Henrik Gudme - forældrerepræsentant
Inge Holst - forældrerepræsentant
Lene M. Rasmussen - forældrerepræsentant
Malene Wiismar - suppleant
Allan Sten Nielsen - medarbejderrepræsentant
Trine Vang Schwensen - medarbejderrepræsentant
Elevrepræsentanter vælges i august.
 

 

Kontakt

Sofielundskolen
mail: sofielundskolen@holb.dk

CVR nr.: 29 18 94 47
EAN nr.: 5790 000 400 089

Skoleleder Jørgen Schandorff,  tlf.: 7236 5131
Daglig leder Henrik Hansen, tlf.: 7236 2939
Afd. leder Bente Selvager, tlf.: 7236 7409
Afd. leder Vicki L. Frederiksen, tlf. 7236 2364
Afd. leder Eva Stokholm, tlf. 7236 7862
Adm. leder Karin Iversen, tlf.: 7236 4944
SFO-leder Anne G. Hansen, tlf. 7236 7412
Afd. leder SFO afd. Bj. Charlotte L. Schmidt, tlf. 7236 7414
Afd. leder SFO afd. Østre Bente Nielsen, tlf. 7236 6397

Afd. Bjergmarken
Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Tlf.: 7236 7020 (kontortid mandag-fredag kl. 8.00-14.00)

SFO – afd. Bjergmarken
SFO A 1. og 2. kl.         7236 7413
SFO D 3. og 4. kl.         7236 7415
SFO C-syd 0. kl.            7236 7416
SFO C-nord specialafd.  7236 7417

Afd. Østre
Tidemandsvej 1
4300 Holbæk
Tlf.: 7236 7520 (kontortid mandag-fredag kl. 8.00-14.00)

SFO – afd. Østre
SFO1 7236 7714
SFO2 7236 8420


 


 

 

Information om skolereformen

Link til E-publikation om skolereformen i Holbæk:

http://issuu.com/holbaekkommune/docs/skole_h__fte_lille

Efamily4U

Sofielundskolen er med i projektet Efamily4U sammen med 4 andre skoler i Europa.

Vi har en hjemmeside, hvor vi lægger de produkter vi har lavet i projektet. Efamily4U.com

Ringetider Sofielundskolen:

Ringetider på Sofielundskolen pr. 1/8-14:
08.00-09.30
09.30-09.50 pause
09.50-11.20
11.20-12.10 pause
12.10-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00