Velkommen til Sofielundskolen

Skolen har i alt ca. 1200 elever fordelt på 0-9. klasse.

Sofielundskolens ambition:

  • På Sofielundskolen arbejder vi for og med eleverne og deres forældre for at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser for alle skolens elever.
  • Sofielundskolen er en inkluderende skole, hvor alle elever oplever sig som en del af fællesskabet.
  • Sofielundskolens mål er kontinuerligt at forøge elevernes faglige udbytte af undervisningen.

I praksis betyder det, at det er de voksnes (forældres og medarbejderes) fælles ansvar, at:

Eleverne oplever sig trygge, respekterede og afholdte.
Eleverne oplever, at lærere og forældre har fokus på det faglige indhold og udtrykker høje forventninger til deres indsats og formåen.
Eleverne udfordres både fagligt og socialt på et niveau, der svarer til den enkeltes forudsætninger.
Eleverne har kendskab til Sofielundskolens krav, forventninger og rutiner, og de skal føle sig i stand til at leve op til disse.

For at fremme vores ambition arbejder vi med den anerkendende metode.

I praksis betyder det, at:

Elever, forældre og medarbejdere benytter en god omgangstone, hvor vi indbyrdes udviser respekt og anerkendelse og taler positivt og ordentligt til og om hinanden.

Både elever, forældre og skolens personale er forpligtet til at reagere, hvis en elev ikke trives. Årsagen afdækkes og afhængig af graden af mistrivsel iværksættes de nødvendige initiativer.

Link til ambitioner og principper:http://sofielundskolen.skoleporten.dk/sp/p437662/file/Fullscreen/7d9f6ce5-8b2b-431f-89ae-9d41ed201b78

Kontakt

Sofielundskolen
mail: sofielundskolen@holb.dk

CVR nr.: 29 18 94 47
EAN nr.: 5790 000 400 089
Bispehøjen 2
4300 Holbæk
Tlf.: 7236 7020 (kontortid mandag-torsdag kl. 8-14, fredag 8-12)

Skoleleder Jørgen Schandorff,  tlf.: 7236 5131
Daglig leder Henrik Hansen, tlf.: 7236 2939
Afd. leder Bente Selvager, tlf.: 7236 2938
Afd. leder Vicki L. Frederiksen, tlf. 7236 5164 (pt barsel)
Konst. afd. leder for Vicki - Steffen Bo Jessen,
tlf. 7236 2076
Adm. leder Kirsten Dikman, tlf.: 7236 7248
SFO-leder Anne G. Hansen, tlf. 7236 7412
Afd. leder SFO1 Bente Nielsen, tlf. 7236 6397
Afd. leder SFO2 Charlotte L. Schmidt, tlf. 7236 6041

SFO
SFO A 1. og 2. kl.         7236 7413
SFO D 3. og 4. kl.         7236 7415
SFO C 0. og 1 kl.          7236 7416
Pavillon                        7236 8423

Ringetider Sofielundskolen:

Ringetider på Sofielundskolen:
08.00-09.30
09.30-09.50 pause
09.50-11.20
11.20-12.10 pause
12.10-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00